ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG VOUCHER

Sau khi đăng ký thông tin, các bạn sẽ được tặng 1 voucher trị giá 100.000 VNĐ hoặc 50.000 VNĐ. Chi tiết như sau: 

  • Các hoá đơn có giá > 500.000 VNĐ sẽ được áp dụng voucher trị giá 100.000 VNĐ

  • Các hoá đơn có giá < 500.000 VNĐ sẽ được áp dụng voucher trị giá 50.000 VNĐ

  • Voucher không được quy đổi thành tiền mặt

  • Chỉ áp dụng tại các cơ sở Veque Villa Hạ Hồi, Veque Apartment Lý Nam Đế, Veque Tuta Trần Quốc Toản 

  • Thời hạn áp dụng: từ ngày 12/3/2021 đến hết 31/3/2021

  • Cách thức đăng kí: TẠI ĐÂY

PSY03870.jpg